woensdag 10 juni 2009

HOND, MAN EN NACHT...

"Ik liet de hond uit, of andersom: de hond liet mij uit. Het was een opmerkelijk stille avond. We liepen niet oons vaste rondje. Dit was een initiatief van de hond.

We kwamen langs het water te lopen. Het lag er roerloos en donker als een verweerde spiegel bij. Op de kade achter was geen verkeer. Er hing een geheimzinnige stilte over de stad en de dingen. Zelfs de hond was er beduusd van.

Zij trok mij zachtjes voort, en draaide kek met haar heupen. Af en toe keek ze om. Ze wist naturulijk dat ik er was, ik had haar aan de lijn tenslotte, maar kennelijk wilde ze af en toe toch even checken hoe het met mij ging.

Alles was in orde (...)"

This piece is from the book “My life as a dog” written by Martin Bril. He was a Dutch poet, novelist and columnist that died few months ago on the cancer. I did not know him before. Now, when finally I got in touch with his work I want to have all of his books, poems and read articles that has been published weekly in the Dutch newspaper.

Luckily on his website I can find most of the work … and my first two books I will take on holiday …